Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Tamro

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną lub prawną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zarządcą sklepu jest właściciel

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od ukrytych wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez koszyk będący integralną częścią sklepu,
 2. e-mailem poprzez adres info(at)tamro.pl,
 3. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt,
 4. telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na jego identyfikację, celem potwierdzenia zlecenia zakupu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 §3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wyrażenie zgody na dostarczenie towaru za pobraniem.

 §4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub w wyjątkowych, po uzgodnieniu ze Sklepem sytuacjach udostępnia do odbioru przez klienta w magazynie Sklepu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, przelewu, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Wysyłka towaru za pobraniem odbywa się tylko dla zarejestrowanych Klientów, którzy potwierdzili chęć rejestracji w Sklepie.

 §5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien zgłosić fakt roszczenia do Sklepu drogą mailową na adres info(at)tamro.pl, załączając do maila zdjęcia potwierdzające zarzucaną niezgodność oraz numer klienta, bądź dowód zakupu.

2. Sklep ustosunkowuje się do przesłanego zgłoszenia w terminie do 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sklep nie prowadzi napraw w siedzibie Sklepu, dlatego Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sklepem, celem ustalenia adresu na jaki ma zostać odesłany towar.

5. Przesyłki wysłane przez Klienta bez uzgodnienia tego ze Sklepem, nie będą przez Sklep przyjmowane, a Klient wysyłając taką przesyłkę nie będzie rościł sobie praw do zwrotu kosztów wysyłki.

6. Sprzedawca zastrzega sobie, że różnice pomiędzy zdjęciami towarów, a rzeczywistym stanem, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, który nie nosi śladu używania i jest w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternaście) dni od daty zakupu. Poprzez oryginalne opakowanie rozumie się opakowanie, w jakim Sklep przesłał towar do Klienta. W przypadku zwrotu towaru ze strefy "outlet", nie może on być w stanie gorszym, niż był w dnu wysyłki.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy i zwrotu towaru do Sklepu, Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 §7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Zarządca Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Zarządcy Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta poprzez brak możliwości dostarczenia zamówienia kurierem oraz wystawienia i przesłania dowodu zakupu.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość przesłania pocztą elektroniczną informacji klientowi o specjalnych ofertach skierowanych dla klientów.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 §8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl